Fællesskab og rammer

Lundø kommer i større eller mindre grad til at indgå som en del af hverdagslivet, for de børn og unge/voksne som kommer på ophold. ​Derfor er det vigtigt at skabe trygge og genkendelige rammer, understøtte fællesskabet og sociale relationer, og sammen få gode oplevelser - og vigtigst er, at det sker ud fra de forudsætninger og ressourcer, som den enkelte har.

Trivsel, udvikling og selvstændighed

På Lundø er trivsel et grundlæggende og centralt omdrejningspunkt. Derfor er et tæt forældresamarbejde vigtigt, for at kunne understøtte trivsel og udvikling bedst muligt og dele viden om, hvad der sker i barnets eller den unge/voksnes liv og hvad der er særligt vigtigt at have fokus på.
​​Det kan dreje sig om fokus på at indgå i sociale relationer, øve praktiske færdigheder når der smøres madpakker eller selvstændighed i forhold til at kunne dække bord, tage tøj på og selv pakke sin taske. 

Viden om særlige sårbare periode eller ændring i adfærd, er også meget vigtig information, så medarbejderne på Lundø bedst muligt kan understøtte barnet eller den unge/voksne, når de er på ophold.

​Ungdomsliv og relationer

På Lundø er der fokus på at skabe rammer for et aktivt ungdomsliv. Det sociale fællesskab og inspiration af hinanden på vejen mod at forme sin egen identitet, er et vigtigt element. En del af de unge på Lundø, har relationer på kryds og tværs fra forskellige skoler og dagtilbud, og der er fokus på at understøtte og bevare disse gode relationer. Et social liv og følelsen af at tilhøre en gruppe, danner bund for solidt selvværd og selvtillid.

​De unge må gerne besøge hinanden på værelserne, der skal dog altid være en åben dør. Hvis nogle finder det hyggeligt at overnatte hos hinanden, sker det kun efter aftale med forældrene og altid dreng-dreng og pige-pige. I planlægningen af opholdsperioder, bestræbes der på, at en dreng og pige ikke deler badeværelse.

Sociale medier

Sociale medier er en del af nutidens ungdomsliv og derfor er det også tilladt på Lundø. Nogle af de unge bruger sociale medier til at holde kontakt med hinanden. På Lundø støttes de unge i brugen af og ordentlig opførelse på de sociale medier - og medarbejderne er klar til at guide, hvis de føler sig utrygge i noget.

Aflastningstilbud med trivsel for øje

Vores formål er at skabe et aflastningstilbud, der giver stor trivsel for børn og unge/voksne og et frirum til forældrene

Bred målgruppe

Vi anvender Low Arousal, som et vigtigt redskab i vores pædagogiske tilgang

Godt forældresamarbejde

Vi har tæt dialog med forældrene og inviterer minimum en gang årligt til dialogmøde

Lundø

Bank-Mikkelsens Vej 14B, 2820 Gentofte

Tlf.: 39 98 44 20

Klik her for rutevejledning

Læs cookiedeklaration her

6_banner-gul-99x32

​Tilgængelighedserklæring

lundø.dk/was