Medicinhåndtering

På Lundø er medarbejderne uddannet i at håndtere børnenes og de unge/voksnes medicin, mens de er på ophold. Lundøs elektroniske journalsystem indhenter data fra Fælles Medicinkort (FMK).​ Der er en forudsætning, at forældrene underskriver samtykke til FMK, før Lundø kan tage ansvaret for medicinhåndteringen.

Det er det pædagogiske personale, der tager imod medicinen når opholdet starter og som står for medicinudlevering under opholdet. De er grundigt oplært i medicinhåndtering og medicinudlevering.

Medicinoplysninger fra hjemmet

De børn og unge/voksne, som skal have medicin under opholdet, skal medbringe en udfyldt medicinseddel. På medicinsedlen skal der være beskrevet, hvilken medicin de får, tidspunkt for hvornår de skal have det og hvordan de skal have det.

Gode erfaringer og virksomme måder til at indtage medicinen på, må meget gerne viderebringes til Lundø, så det opleves genkendeligt for barnet eller den unge/voksne, når medicinen gives. 


Det er derudover vigtigt, at forældrene skriver på medicinsedlen, hvem der kan kontaktes, såfremt der skulle ske barnet eller den unge/voksne noget, under ophold på Lundø.

Sygeplejersken på Lundø

På Lundø er der en sygeplejerske ansat, som varetager den sundhedsfaglig indsats, yder faglig sparring samt vejleder og oplærer de pædagogiske medarbejdere i instrumentelle sygeplejehandlinger.

​På Lundø arbejder det pædagogiske personale med sundhedsfaglige formularer, f.eks. vægtskema, væskeskema, afføringsskema, krampeskema. Tilstøder en bestemt sundhedsfaglig opgave, som er ny på Lundø, udformer sygeplejersken procedure og formular, der bistår pædagogerne til at håndtere opgaven.

Har du spørgsmål til sygeplejersken?

Spørgsmål af sundhedsfaglig karakter stiles til:

Sygeplejerske Malene Alvan

E-mail: eav@gentofte.dk

Tlf.: 91 17 40 81

Medicinkort - klik her

Aflastningstilbud med trivsel for øje

Vores formål er at skabe et aflastningstilbud, der giver stor trivsel for børn og unge/voksne og et frirum til forældrene

Bred målgruppe

Vi anvender Low Arousal, som et vigtigt redskab i vores pædagogiske tilgang

Godt forældresamarbejde

Vi har tæt dialog med forældrene og inviterer minimum en gang årligt til dialogmøde

Lundø

Bank-Mikkelsens Vej 14B, 2820 Gentofte

Tlf.: 39 98 44 20

Klik her for rutevejledning

Læs cookiedeklaration her

6_banner-gul-99x32

​Tilgængelighedserklæring

lundø.dk/was